Odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych na zewnątrz

Odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych może zainteresować poszkodowanych oraz ich rodziny. Uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem, dlatego warto wiedzieć kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku na siłowni outdoor.

Kwestia taka jak odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych jest niezwykle ważna i wymaga dopowiedzenia. Uprawianie sportów to jeden z wyjątkowo popularnych trendów ostatnich lat, dlatego jak grzyby po deszczu powstają nowe obiekty sportowe, boiska i siłownie outdoor, dzięki którym każdy z nas ma okazję do aktywnego spędzania czasu oraz dbania o zdrowie i kondycję. Niestety, często niezależnie od podjętych środków bezpieczeństwa, w trakcie uprawiania sportów lub zabawy na obiektach zewnętrznych może dojść do wypadku. Czy możemy liczyć na odszkodowanie po wypadku na siłowni? Jak możemy zawalczyć o zadośćuczynienie?

Odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych i możliwość jego dochodzenia związana jest ściśle z tym, czy jako osoba poszkodowana zastosowaliśmy wszelkie środki ostrożności i dołożyliśmy starań, aby do wypadku nie doszło. Wedle przepisów kodeksu cywilnego, w ustalaniu odszkodowania brany jest bowiem pod uwagę nie tylko sam fakt wypadku, ale również zachowanie poszkodowanego, jak również osób zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów zewnętrznych typu siłownia outdoor, a także ich przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku na siłowni zewnętrznej?
Odszkodowanie po wypadku na siłowni outdoor czy podobnych obiektach, możliwe jest wówczas, gdy poszkodowany wykaże winę podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo za zaistniałe zdarzenie np. złamanie ręki, uraz głowy czy poważne skaleczenie.

Jeżeli przyczyną wypadku był wadliwy sprzęt itp., za wypadek odpowiadać będzie osoba, która powinna zadbać o prawidłowy stan techniczny urządzeń, jego należyty montaż, właściwe wykonanie itp. Dlatego też, zgodnie z przepisami i wynikającą z nich zasadą winy, osoba ta jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody.

Obowiązek naprawienia szkody obejmuje zatem:
zaistnienie tej szkody np. urazu ręki, jej przyczynę wynikłą z działania lub zaniechania – uraz powstały na skutek wykonywania ćwiczeń na danym sprzęcie, a także związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a działaniem lub zaniechaniem – sprzęt był wadliwy, stąd doprowadził do wypadku.

Wykazanie winy wymaga udowodnienia, że wypadek wynikł z winy osoby, od której chcemy uzyskać odszkodowanie. Dokumentacja powinna być wyczerpująca i zawierać potwierdzenie wypadku (dokumentację medyczną, zdjęcia) jego przyczynę (np. wykazanie wadliwości sprzętu i zaniedbania osoby odpowiedzialnej za jej należyty stan), rozmiar powstałych obrażeń (związane z urazem konsekwencje), strat majątkowych (np. konieczność przebywania na zwolnieniu lekarskim i niemożność wykonywania pracy zawodowej) oraz związek tych wszystkich aspektów ze szkodą jakiej doznaliśmy.
Pamiętać jednak należy, że nasza własna lekkomyślność i brak zastosowania się do środków ostrożności np. korzystanie z widocznie uszkodzonego sprzętu, może nieść za sobą pomniejszenie przyznanego odszkodowania, które pozostaje do oceny dokonanej przez sąd.

Jeżeli zatem mamy możliwość wykazania odpowiedzialności zarządcy obiektów zewnętrznych czy np. producentowi sprzętu, za naszą szkodę, wówczas możliwe jest wystąpienie o odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych i zadośćuczynienie. Gdy zarządca czy inna osoba odpowiedzialna za obiekt posiada OC, wówczas roszczenia powyższe można bezpośrednio skierować do ubezpieczyciela.

Na jakie zadośćuczynienie możemy liczyć za wypadek na siłowni?

To na jakiego rodzaju odszkodowanie po wypadku na siłowni możemy liczyć, zależy między innymi od rozmiaru naszej szkody. Możemy bowiem dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, które ma pomóc załagodzić cierpieniom fizycznym i szkodom odniesionym na psychice, zyskania zwrotu kosztów związanych z wypadkiem, czyli kosztów leczenia, opieki, dojazdów, adaptacji mieszkania czy nawet przygotowania do wykonywania nowego zawodu, renty uzupełniającej – czyli wyrównania różnicy w dochodach, które na skutek wypadku znacznie się uszczupliły, kapitalizacji renty będącej jednorazowym odszkodowaniem, gdy na skutek wypadku poszkodowany stał się inwalidą, a świadczenie pomoże mu rozpocząć prowadzenie innej niż dotychczas działalności zawodowej (wyklucza to rentę uzupełniającą), renty na zwiększone potrzeby – czyli środków na potrzeby związane z poprawą stanu zdrowia po wypadku, zwrotu utraconych zarobków – gdy z powodu wypadku, przez krótszy okres niemożliwe było wykonywanie pracy.

Każdy wypadek jest niestety kwestią indywidualną, z tego też powodu odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych pozostaje kwestią rozpatrywaną jednostkowo. Znane są przypadki rekordowych odszkodowań za szkody osobowe w kwotach przekraczających 2mln zł, gdzie w analogicznych sprawach uzyskiwano kwoty rzędu 50-100tys. zł, bądź odmawiano wypłaty odszkodowania. Niestety wbrew powszechnej opinii, podobnych efektów nie uzyskamy bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego).

Więcej informacji na temat tego jak wygląda odszkodowanie za wypadek na obiektach sportowych, powodujący uszczerbek na zdrowiu można znaleźć na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza w zakładce https://wieksze-odszkodowanie.pl/odszkodowania/uszczerbek-na-zdrowiu/. Kancelaria oferuje fachową pomoc w zakresie odszkodowań w wyniku wypadku zarówno dla poszkodowanych, jak i dla ich rodzin.

Podziel się z przyjaciółmi:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Nikt nie oceniał)
Loading...

Zostaw komentarz

Szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli mamy inne zdanie. Blokujemy konta Użytkowników którzy spamują i nie przestrzegają netykiety. Zapisanych komentarzy nie można edytować, prosimy więc o uważne redagowanie wpisów. Wszystkie wpisy nowych Użytkowników muszą zostać zaakceptowane przez Moderatorów.

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*